Slavíme 20 let boje proti korupci

Lesy čr

Státní podnik Lesy ČR provázely dlouhé roky problémy – předražené zakázky, spolupráce s problémovými firmami jako Rittig & Partners, zakázky vypisované bez soutěže, sponzoring nerelevantních akcí nebo špatně nastavené manažerské smlouvy. Podnikatelé, kteří se podíleli na IT zakázkách Lesů ČR, měli způsobit škodu až 300 000 000 Kč.

Číst více

Časová osa kauzy

2011

zpracování předraženého etického kodexu Lesů ČR a zadání zakázky na migraci webů bez veřejné soutěže

07/2013

Transparency je anonymně upozorněna na nestandardní zadávací řízení dvou veřejných zakázek

09/2013

podáváme trestní oznámení na Lesy ČR, obviněn byl vedoucí IT oddělení

01/2015

obvinění čtyř podnikatelů, jejichž společnosti se na zakázkách podílely

09/2015

schválení novely zákona o státním podniku

Co děláme

Transparency International byla v roce 2011 přizvána Ministerstvem zemědělství, aby se podílela na omezení korupčních rizik u hospodaření státního podniku Lesy ČR. V letech 2011–2013 jsme Lesům poskytovali poradenství ohledně zakázek na těžbu a obchodování se dřevem a postupně jsme přispěli k zavedení interních procesů a systému zakázek, které fungují dodnes. Pomohli jsme prosadit novelizaci zákona o státním podniku a zachránit tak řádově několik miliard korun pro státní rozpočet.

Mimo to jsme také podali trestní oznámení kvůli pochybné zakázce na migraci webů, a sice ve věci podezření ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku. Záhy byl obviněn vedoucí IT oddělení Lesů ČR, který pak strávil několik měsíců ve vazbě. Počátkem roku 2015 bylo sděleno obvinění čtyřem podnikatelům, kteří se podíleli na IT zakázkách Lesů ČR a jako organizovaná skupina si při legalizaci výnosů z trestné činnosti měli přijít na bezmála 300 000 000 Kč.

Vývoj kauzy

První vážná korupční kauza v napojení na Lesy ČR, kterou jsme kritizovali, byl předražený etický kodex z roku 2011 vypracovaný firmou Rittig & Partners. Celková výše zakázky byla 1 720 000 Kč bez DPH. Zpracovaný dokument měl 25 stran, což ale reálně znamenalo 20 normostran, jak zkonstatovalo více odborníků. Jedna strana tedy vyšla na nesmyslných 86 000 Kč bez DPH.

V tom samém roce byla zadána zakázka na migrace webů podniku Lesy ČR bez veřejné soutěže. V případě takto jednoduchých statických webových stránek by měla být migrace webů zcela rutinním úkonem, který by se dal běžně pořídit za cenu okolo 11 200 Kč, přičemž návrh webu a migrace by měly být v běžném popisu práce zaměstnanců IT oddělení Lesů ČR. V případě těchto webových stránek nadto existovalo důvodné podezření, že poptávané práce nebyly v některých případech vykonány vůbec, protože od roku 2008 nezaznamenaly webové stránky žádné podstatné změny struktury, designu ani rozsahu prezentovaných informací a dat. Cena zakázek se ale přesto vyšplhala na 3 450 000 Kč.

Zmapování celé kauzy, včetně všech pochybení odpovědných pracovníků, sepsali naši právníci do rozsáhlého trestního oznámení. Pracovníci Lesů ČR byli obviněni z trestného činu porušení povinnosti při správě cizích majetku, za což by jim dle českého právního řádu hrozilo až pět let vězení. Do trestního oznámení byly zahrnuty také indicie naznačující porušení zákona o veřejných zakázkách, protože se zakázka obešla bez veřejné soutěže, aniž by pro takový postup byly splněny stanovené podmínky.

Záhy po podání trestního oznámení byl obviněn vedoucí IT oddělení Lesů ČR, který následně strávil několik měsíců ve vazbě. Jako pokračování této kauzy vnímáme vývoj ze dne 22. 1. 2015, kdy bylo sděleno obvinění čtyřem podnikatelům, kteří se podíleli na zmiňovaných IT zakázkách. Mezi nimi byla mj. i společnost dynn a.s. jako hlavní realizátor IT zakázek, včetně migrace webů. Dotyční podnikatelé patrně působili jako organizovaná skupina při legalizaci výnosů z trestné činnosti, při níž měli způsobit škodu 300 000 000 Kč.

Lesy ČR byly dlouhá léta z důvodu absence těžařských kapacit nuceny vyhlašovat veřejné zakázky, které byly mnohokrát právně napadeny. Příjmy státního podniku byly tedy nízké a ze systému profitovaly zejména soukromé těžařské společnosti. I díky TI se ale postupně podařilo zefektivnit systém těžby a obchodování se dřevem. Nastavili jsme systém komplexních zakázek, které zefektivnily obchod se dřevem a přinesly tak do státního rozpočtu miliardy korun.

Také jsme pomohli prosadit novelizaci zákona o státním podniku, která přinesla změnu v oblasti hospodaření podniku Lesy ČR. Velký obnos peněz představovaly úložky zisků v soukromých bankách. Léta se tak hromadily zisky, které neputovaly do státního rozpočtu a stát nimi tedy přímo nedisponoval. Novelizací zákona se situace změnila – Lesy ČR teď mohou převádět peníze na Ministerstvo financí a tím se razantně zvyšují příjmy státního rozpočtu.

Další kauzy

Ekotendr

Více o kauze

Dopravní podnik hl. města Prahy

Více o kauze

První chráněná dílna

Více o kauze

ROP - Severozápad

Více o kauze

Střet zájmů Andreje Babiše

Více o kauze