Slavíme 20 let boje proti korupci

ROP – severozápad

Regionální operační program Severozápad byl jedním ze sedmi úřadů, které v programovém období 2007–2013 zajišťovaly přerozdělování evropských dotací v regionech, v tomto případě v Ústeckém a Karlovarském kraji. ROP Severozápad byl výjimečný tím, že se ve většině projektů objevily varovné signály ukazující na netransparentní praktiky při přerozdělování dotací. Politici z nejvyšší krajské a komunální úrovně byli úzce provázáni s lokálními podnikateli, zároveň tato kauza ukázala nadstranickost korupce, kdy opoziční strany dokázaly kooperovat v rámci společného zájmu. V kauze byla doposud obviněna dvacítka politiků a odsouzeni byli vysoce postaveni úředníci ROP. Vyšetřování kauzy ale není ani zdaleka u konce.

Číst více

Časová osa kauzy

2008

počátek financování projektů prostřednictvím ROP Severozápad

2012

Leo Steiner upozorňuje na korupci a netransparentnost ohledně dotací

2013

odsouzení vysoce postavených úředníků ROP

2013

audit ministerstva financí zjistil pochybení ve výši 1,9 miliardy

2012-2018

v této kauze bylo obviněno více než 25 lidí

Jak jsme zakročili

Už od počátku kauzy jsme se aktivně podíleli na jejím objasňování. Úzce jsme spolupracovali při formulaci trestních oznámení s vysokým úředníkem ROP Severozápad Leo Steinerem, který upozornil na korupční a netransparentní chování při rozdělování dotací. Společně jsme uvedli do pohybu vyšetřování kauzy a následně po celou dobu pomáhali rozplétat chobotnici klientelismu a korupce. Také jsme analyzovali rozsudek vydaný Krajským soudem v Ústí nad Labem v roce 2013 a komentovali nejnovější postupy v rámci vyšetřování.

Vývoj kauzy

Cílem Regionálního operačního programu Severozápad bylo finančně podpořit regiony Ústeckého a Karlovarského kraje a jejich rozvoj. Evropské peníze měly (a stále mají) dotovat veřejně prospěšné projekty – výstavbu škol, kulturních center, sportovišť nebo revitalizace parků. Už od roku 2008 se ale objevily první pochybnosti o přerozdělování peněz. Mezi prvními pochybnými investicemi bylo kupříkladu Oddychové a relaxační centrum v Chomutově nebo předražené investice do nemocničních zařízení v Ústeckém kraji. Jiná města, která dotace reálně potřebovala – jako Teplice nebo Most – na finanční podporu nedosáhla.

Na korupční činnost poprvé upozornil Leo Steiner, tehdejší ředitel odboru řízení ROP Severozápad a později regionální politik za KDU-ČSL. Dokázal, že se vedení krajů předem dohodla na rozdělení dotací v určitém poměru a zároveň rozhodovala o tom, které projekty budou podpořeny, a to ještě dřív, než byly vypsány konkrétní výzvy na podání projektových žádostí.

Následně jsme analyzovali rozsudek vydaný Krajským soudem v Ústí nad Labem v roce 2013, který se týkal odsouzení převážně vysoce postavených úředníků ROP. Z rozsudku vyplývá, že docházelo například k falšování dokumentů, měnily se zprávy z kontrol na místě, byl ovlivněn výběr externích hodnotitelů projektů a na základě komunikace s vedením ROP externí hodnotitelé přidávali preferovaným projektům body do jejich hodnocení. Řadovým referentům ROP Severozápad bylo vyhrožováno ztrátou zaměstnání, pokud se podvodu nezúčastní, což mnozí z nich odmítali. Už v tomto rozsudku bylo zmíněno, že existoval neformální seznam projektů označených tužkou, na jejichž podpoře měli zájem politici.

Klíčovým svědkem je bývalý ředitel Úřadu ROP Severozápad Petr Kušnierz, který se na podvodech podílel a po obvinění začal spolupracovat s policií. V kauze je obviněno 24 lidí, kteří poškozovali finanční zájmy Evropské unie, sjednávali výhody při zadávání veřejných zakázek, zneužívali své pravomoci, přijímali úplatky nebo špatně spravovali majetek – a to vše jako organizovaná zločinecká skupina. Mezi nimi jsou i významní politici a podnikatelé z Ústeckého a Karlovarského kraje – bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová, starosta Chebu Petr Navrátil, podnikatel Daniel Ježek nebo bývalý senátor Alexandr Novák. Z celkového obnosu 20 miliard korun investovaných prostřednictvím ROP byly více než 2/3 projektů pochybných. Přesněji, z 598 realizovaných projektů v Ústeckém a Karlovarském kraji za programové období se jich 541 dostalo do policejního spisu.

Mezi ústřední postavy kauzy patří zejména zmiňovaní podnikatelé Daniel Ježek a Alexandr Novák. Daniel Ježek skončil ve vězení, zatímco Alexandr Novák pobýval v zahraničí, odkud byl následně vydán zpět do České republiky. Policie jim oběma zajistila rozsáhlý majetek – především pozemky, které mají dohromady rozlohu větší než 300 fotbalových hřišť.

V roce 2013 provedlo Ministerstvo financí audit, který zjistil pochybení ve výši 1,9 miliard korun. EU tyto peníze nežádala zpět, o tuto částku se ale snížil rozpočet ROP Severozápad. Už dříve EU vyměřila sankci 2,7 miliardy korun za pochybení. Vyšetřování kauzy i nadále pokračuje – v srpnu 2018 byl například nově obviněn exhejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Regionální operační programy už dnes čerpání evropských dotací nerealizují, peníze přerozděluje tzv. IROP (Integrovaný regionální operační program).

Další kauzy

Ekotendr

Více o kauze

Dopravní podnik hl. města Prahy

Více o kauze

První chráněná dílna

Více o kauze

Lesy ČR

Více o kauze

Střet zájmů Andreje Babiše

Více o kauze